Správy

Stretnutie s cieľom riešiť problémy

Dňa 19.01.2021 (utorok) o 10.00h prezident republiky Srbsko, Aleksandar Vučić, srdečne prijal dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD., do svojho kabinetu, ktorý sídli v Belehrade, Andrićev Venac. Dôstojný pán biskup oboznámil pána prezidenta, že sa v našej evanjelickej cirkvi bude oslavovať 100-ročnica. Preto sa chystajú ústredné oslavy, ktoré sú naplánované na mesiac jún …

Stretnutie s cieľom riešiť problémy Prečítať viac…

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku

Veľký evanjelický sviatok – Pamiatka reformácie, ktorý sme svätili, v tomto roku je pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku obzvlášť významný. Po takmer dvoch desaťročiach došlo totiž k zmene vo vedení našej cirkvi a na jej čelo sa dnešným dňom oficiálne dostal Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., farár kulpínskeho cirkevného zboru. Slávnosť inštalácie prebiehala …

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku Prečítať viac…

Pokyny počas núdzového stavu

Biskupský úradSlovenskej evanjelickej a.v. cirkviv Srbskučíslo: 39-03/2020 Všetkým zborom a fíliámdňa: 16. marca 2020 Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SrbskuNový Sad Smernice pre zbory SEAVC v Srbskupočas núdzového stavu v štáte S ťažkým srdcom, v súlade s núdzovým stavom v štáte a po vzoreostatných evanjelických cirkví vo svete prinášame úpravy pre naše cirkevnézbory:1. Služby Božie, …

Pokyny počas núdzového stavu Prečítať viac…

Z minulosti evanjelických Slovákov

Biblia dnes a v rukách našich predkov Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 1Tes 5, 17-22 Naši predkovia sa dobrého držali. Bibliu neustále skúmali, najmä vo večerných hodinách pri rodinnom teplom kozube obklopení rodičmi a deťmi. Úschova Biblie …

Z minulosti evanjelických Slovákov Prečítať viac…

Šíd

V cirkevnom zbore Šíd zažila tradícia stretnúť sa s bratmi a sestrami z okolitých cirkevných zborov a z fílii pri príležitosti oslavy menín Márii. Tak bolo aj tohto roku. 2. februára sa v sieni šídskeho cirkevného zboru stretli veriaci zo Šídu, Višnjićeva, Bijeljiny, Erdevíku, Binguľe a Sriemskej Mitrovici, aby spoločne gratulovali Máriam k meninám, ale hlavne aby spoločne ďakovali Pánu Bohu za požehnane prežité …

Šíd Prečítať viac…

Laliť

Oslavy Vianoc, Veľkej noci, Vstúpenia Krista Pána, Svätodušných a ostatných výročitých sviatkov, sobáše mladomanželov, krsty novorodeniatok, sú obzvlášť krásne udalosti v našich slovenských evanjelických kostoloch. Všetko to, pravdaže, vykonávajú farári, zvestovatelia Božieho slova. Lalitský zbor vlani začiatkom novembra zostal bez ôsmej v poradí velebnej pani farárky Viery Bátoriovej, ktorá odišla do dôchodku, takže prácu administrátora prebral vznešený …

Laliť Prečítať viac…